Kołoża - filar L

Film został wygenerowany z chmury punktów modelu cyfrowego.