Kołoża - prothesis

Film został wygenerowany z chmury punktów modelu cyfrowego.