Przedstawione kolekcje są efektem prac digitalizacji zbiorów w ramach programu pn. „Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II)” Działanie nr 3 Digitalizacja zbiorów współfinansowanego przez Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014, w ramach Programu PL16 „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”.

Digitalizacji poddana została kolekcja naczyń składająca się z 222 sztuk naczyń toaletowych i 230 sztuk naczyń kuchennych.

Projekt dofinansowano ze środków funduszy EOG i funduszy norweskich.

Muzeum Zamek w Łańcucie

kolekcja naczyń toaletowych i kuchennych