e - Dziedzictwo

witryna prowadzona przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

Logoenglish version

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

zadaniem naszym na XXI wiek jest dbałość o nasze dziedzictwo kulturowe...
obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń jest je zachować i udostępniać

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga od 1996 roku, to jest od chwili założenia, realizuje liczne działania mające na celu rozwój i promocję polskiej kultury, sztuki oraz osiągnięć naukowych i gospodarczych. Jednym z priorytetów Bractwa jest wspieranie zachowania dziedzictwa narodowego na terenie i poza granicami Polski.
Realizowane są i będą liczne przedsięwzięcia mające na celu digitalizację muzealiów i materiałów archiwalnych ze zbiorów znajdujących się na terenie Polski. Nasze wysiłki kierujemy na zasoby dziedzictwa kultury, unikalne dla naszego obszaru geograficznego - drewnianą i murowaną architekturę cerkiewną czy niepubliczne zbiory archiwalne.
Szczególną uwagę kierujemy na przedsięwzięcia mające na celu digitalizację muzealiów i materiałów archiwalnych znajdującą się poza granicami Polski oraz udzielanie pomocy merytorycznej dla polskich instytucji emigracyjnych.
W naszych działaniach będziemy wykorzystywać najnowocześniejsze rozwiązania umożliwiające upowszechnianie i ułatwiające dostęp do zasobów polskiego dziedzictwa kultury. Jednym z najważniejszych projektów, który realizujemy jest program “Digitalizacja zbiorów dziedzictwa kultury polskiej”. Ze względu na swoje założenia i cele przedsięwzięcie to stało się kluczowym zadaniem stojącym przed stowarzyszeniem w najbliższej przyszłości. Analiza sytuacji w zakresie digitalizacji zbiorów na polskim rynku jednoznacznie wykazała, że istnieje duże zapotrzebowanie na kompleksowe rozwiązanie tego problemu. Digitalizacja zbiorów dziedzictwa kultury jest też koniecznością we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej przez ogólnie obowiązujące dyrektywy. Jednocześnie w ramach projektów unijnych przewidziane są duże środki pieniężne do refundacji wydatków poniesionych przy realizacji tego zagadnienia. Rozwój technologii informatycznych oraz powstanie nowoczesnego społeczeństwa wymusza zmiany w sposobach udostępniania zbiorów dziedzictwa kultury. Dotyczy to wszelkiego rodzaju zbiorów - bibliotecznych, muzealnych, archiwalnych, itp.
Digitalizacja zbiorów polega na stworzeniu cyfrowych reprodukcji zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych i przeniesieniu ich do pamięci komputerów, opracowaniu ich oraz na stworzeniu zasad i narzędzi do zarządzania tymi zbiorami. Celem ostatecznym projektu jest umożliwienie dostępu do zbiorów w jak najszerszym stopniu. Sposobem na realizację każdego projektu jest stworzenie zespołów złożonych z ekspertów z różnych dziedzin i określenie zasad ich współdziałania. Beneficjentami projektu mogą być muzea, biblioteki, archiwa.
Od 2011 roku Bractwo aplikuje o środki finansowe do otwartych konkursów ogłaszanych przez najważniejsze instytucje życia publicznego w Polsce - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Senat RP. Nasze wnioski wielokrotnie były akceptowane przez ekspertów tych instytucji i pozyskane w ten sposób środki umożliwiały realizacje projektów digitalizacji zasobów dziedzictwa kultury w Polsce i poza granicą. W dalszej części tej strony prezentujemy wszystkie nasze projekty, których realizacja nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego wspomnianych instytucji.

Prawa autorskie

Prezentowany na stronie materiał ilustracyjny oraz opracowania udostępnione są na licencji "Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Unported" (CC BY-NC 3.0). Zezwala się na niekomercyjne użytkowanie dzieła (kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i inne) pod warunkiem umieszczenia informacji o właścicielu praw autorskich (Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga), autorze opracowania oraz właścicielu dobra kultury.

Projekty wykonywane w 2017

Image

Dokumentacja cerkwi na Kołoży w Grodnie

Digitalizacja cerkwi w Grodnie na Kołoży.
Projekt realizowany w latach 2015 - 2017. Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Image

Dokumentacja Zamku w Podhorcach

Projekt realizowany w Podhorcach na Ukrainie. Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekty wykonane w 2014

Image

Uście Gorlickie.

Digitalizacja cerkwi w Uściu Gorlickim. Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Image

Cerkiew w Nowicy

Digitalizacja cerkwi w Nowicy. Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Image

Dział Sztuki Cerkiewnej - Muzeum Zamek w Łańcucie.

Digitalizacja wnętrz Działu Sztuki Cerkiewnej w Muzeum Zamek w Łańcucie. Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Image

Teatr Zamkowy w Łańcucie.

Digitalizacja wnętrz Teatru Zamkowego w Łańcucie. Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekty wykonane w 2013

Image

Digitalizacja cerkwi w Pielgrzymce.

Digitalizacja cerkwi w Pielgrzymce. Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Image

Digitalizacja cerkwi w Hańczowej.

Digitalizacja cerkwi w Hańczowej.
Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Image

Niepubliczne archiwa

Archiwum Romualda Biskupskiego i prawosławnej parafii w Torkach.
Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Audiowizualny.

Projekty wykonane w 2012

Image

Kolekcja Artura Grottgera.

Kolekcja szkiców i rysunków Artura Grottgera w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki. Projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Image

Muzeum Książki i Drukarstwa Ukrainy.

Digitalizacja cennych pozycji ze zbiorów Muzeum Książki i Drukarstwa Ukrainy w Kijowie. Projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Image

Centralne Archiwum Historyczne Ukrainy.

Digitalizacja zespołów archiwalnych ze zbiorów Centralnego Archiwum Historycznego Ukrainy. Projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Image

Digitalizacja cerkwi w Szczawnem.

Digitalizacja cerkwi w Szczawnem. Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Image

Digitalizacja cerkwi w Turzańsku.

Digitalizacja cerkwi w Turzańsku. Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt wykonany w 2011

Pierwszy rok działania programu "Digitalizacja zasobów dziedzictwa polskiego"

Image

Posada Rybotycka

Digitalizacja cerkwi w Posadzie Rybotyckiej. Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Audiowizualny.

Kontakt

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

03-230 Warszawa
ul. Daniszewska 2
Poland

tel: +48 501 205 801
tel/fax: +48 22 652 19 33
e-mail: kancelaria@bractwogutenberga.pl www.bractwogutenberga.pl