Cerkiew św Onufrego

Posada Rybotycka

 
 

Cerkiew wzniesiona na wzgórzu ponad doliną rzeki Wiar, w okresie pomiędzy poł. XIV a poł. XV w., trójdzielna, murowana z dzikiego kamienia na zaprawie wapiennej, opięta uskokowymi szkarpami, ze schodkowym szczytem w elewacji wschodniej.

 

49°39'47.95"N,     22°36'40.69"E

fotografia : Paweł Myszka