установи

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. +48 22 42 10 100
tel. +48 22 42 10 555
www.mkidn.gov.pl
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
ul. Daniszewska 2
03-230 Warszawa
tel. +48 501 205 801
tel/fax +48 22 652 19 33
www.bractwogutenberga.pl
Lwowska Galeria Sztuki im. Borysa Woźnickiego
ul. Kopernika 15
Lwów, Ukraina
tel +380 322 614 145
Fundacja Zamek Podhorecki
ul. Kopernika 15
Lwów, Ukraina
tel +380 322 614 145