Digitalizacja zabytków zespołu zamkowego w Podhorcach

W październiku roku 2016 w celu zrealizowania kolejnego zadania Lwowska Galeria Sztuki, Fundacja "Zamek Podhorecki" ze Lwowa i Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga nawiązały porozumienie. W ramach porozumienia do zadań Bractwa należało przeprowadzenie procesu aplikacji wniosku o dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nasz wniosek uzyskał aprobatę komisji MKiDN - kolejnymi etapami realizacji zadania było powołanie zespołu wykonawczego, a następnie przeprowadzenie digitalizacji, opracowanie i udostępnienie zbiorów.

Efektem prac wykonanych w ramach realizacji zadania jest dokumentacja, cyfrowa inwentaryzacja, naukowe opracowania i wytyczne konserwatorskie zespołu pałacowego w Podhorcach. Wyniki prac zawarte w komplecie dokumentacji, która będzie wyjściowym materiałem dla dalszych, specjalistycznych badań. Istotną wartością wykonanej dokumentacji będzie zapis stanu obecnego obiektu. Uszkodzenia tynków, które odsłoniły konstrukcje murów i detali pozwolą na opracowanie technik rekonstrukcji i odbudowy zniszczonych elementów.
Dokumentacja wykonana w wyniku realizacji niniejszego zadania będzie podstawą do opracowania programu konserwatorskiego rewitalizacji Pałacu.

Prawa autorskie

Prezentowany na stronie materiał ilustracyjny oraz opracowania udostępnione są na licencji "Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Unported" (CC BY-NC 3.0). Zezwala się na niekomercyjne użytkowanie dzieła (kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i inne) pod warunkiem umieszczenia informacji o właścicielu praw autorskich (Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga), autorze opracowania oraz właścicielu dobra kultury.

Skład ekipy specjalistów powołanej przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, która wykonała całość prac przy realizacji zadania.

  • Paweł Myszka
  • Hanna Myszka
  • Jarosław Giemza
  • Maciej Widzowski
  • Agnieszka Stankiewicz
  • Oleksandr Levchuk
  • Miłosz Giemza
  • Cała ekipa składa gorące podziękowania naszym ukraińskim przyjaciołom, bez pomocy których realizacja zadania byłaby niemożliwa. Szczególne podziękowania należą się panu Tarasowi Wożniakowi, pani Oksanie Kozynkiewicz, panu Wiktorowi Kusznirenko i pani Świetłanie Mostowij